Toplu Taşıma Araçlarında Yolcu Takip ve Analiz Sistemi

Toplu ulaşım araçlarında yolcuların sayılması ve elde edilen bilgilerle sefer ve güzergah planlamalarının iyileştirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Kapılara yerleştirilen basınca duyarlı paspaslar ve fotosel sensörler otomatik yolcu sayma sistemlerinin ilk örnekleridir, ancak yoğun şekilde yolcu iniş-binişinin yüksek hata oranlarına neden olduğu görülmüştür. En iyi sonuçların elde edildiği güncel sistemler kapı üzerine yerleştirilen aktif sensörler ile sayım yapmaktadır, ancak bu sistemlerin de sensör maliyeti çok yüksek olduğundan yaygın kullanımı mümkün olmamıştır. ParanaVision otomatik yolcu sayma problemine görüntü işleme alanındaki bilgi birikimi ile bir çözüm önerisi geliştirmiş, düşük maliyetli ve fonksiyonel bir ürün geliştirmeyi hedeflemiştir.

Projenin amacı toplu taşıma araçlarındaki inen-binen yolcuları sayan, en iyi güzergah ve sefer planlamalarının yapılması için elde edilen ham sayım sonuçlarını derleyen, anlık olarak çevrim içi sayım sonucu analizlerini sunan montajı kolay ve maliyet etkin bir sistemin geliştirilmesidir.

Bu çalışma kapsamında yerli bir otomatik yolcu sayma sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem özgün yazılım ve donanım bileşenlerini içermektedir. Cihazın sunucu ile iletişimi GPRS üzerinden gerçekleşir, iletişim sırasında bilgi güvenliği, bilginin hangi cihazdan gönderildiğini de kesin ve doğru şekilde tespit edecek bir şifreleme ile sağlanır. Merkezi sunucudan anlık rapor ve istatiksel analiz tabloları gözlenebilir. Cihaz araca yerleştirildiği andan itibaren ek bir kurulum ya da entegrasyon gerektirmez.