Matbaa Baskı Kalite Kontrol Sistemi

Bu projenin amacı baskı sırasında ortaya çıkabilecek renk ve desen hatalarının görüntü işleme teknikleri kullanarak tespit edilmesidir. Baskı ile eş-zamanlı yapılan kalite kontrol ile hatalar en erken safhada bulunarak gerekli önlemlerin alınması ve hatalı baskıdan kaynaklanan kayıpların azaltılması mümkün olur. Geliştirilen sistem yüksek çözünürlükte görüntüleri gerçek zamanlı işleyecek özgün yazılım bileşenlerini içermektedir.

Sistem öncelikle doğruluğu bilinen örneklerle otomatik bir şablon oluşturarak öğrenme işlemini tamamlar. Öğrenme işleminde hem desen hem de renk için kabul edilebilir hata marjları da tespit edilir. Baskı kontrolü sırasında elde edilen görüntüler öğrenme işleminde elde edilen verilere göre değerlendirilir. Hata hassasiyeti parametrik olarak kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Sistem baskı hızından (azami hız 2.77 tabaka/sn) etkilenmez. Baskı hızı operatör tarafından anlık olarak değiştirilebilir. Sistem aynı hatanın belirlenen miktarın üzerinde gerçekleşmesi durumunda makineyi durdurur. Oluşan hataların bilgileri (konum , büyüklük, hata tipi gibi) kayıt altında tutulur. Sistem son 100 resmi hafızasında saklar. Hata olarak algılanabilecek boyut 200-400 µm arasındadır.

Gerçek zamanlı analiz için görüntü analiz yazılımları CUDA paralel işlem platformununda geliştirilmektedir.

Bu çalışma kapsamında yerli bir baskı kalite kontrol sistemi geliştirilmektedir. Geliştirilen sistem her türlü basım işinde gerçek zamanlı kontrolü sağlayacak şekilde genelleşmiş bir yapıdadır. Mevcut ithal sistemlere kıyasla performans, maliyet ve kullanım kolaylığı avantajları sağlamaktadır. Sistem bant üzerine yerleştirildiğinde her hangi bir ek kurulum ya da entegrasyon gerektirmez.