Görüntülü Stok Takip Sistemi

Günümüzde bilgisayar teknolojisi stok yönetimde kullanılan önemli bir araç olmuştur. Çoğunlukla barkod okuma yöntemi kullanılarak stoktaki ürünlere hızlı erişim sağlanmaktadır. Ancak kumaş stoklarının yönetiminde barkod yöntemi yetersiz kalmaktadır. Kumaşların ürün kodu/ismi ve/veya özelliğiyle aranması yerine görsel verinin kullanılması önemlidir. Ayrıca kumaş stoğu söz konusu olduğunda aranılan ürün kadar aranılan ürüne benzeyen diğer ürünlerin de bulunması stoğun en etkin biçimde kullanılması için gereklidir.

Bu projede kumaş görüntülerinin renk ve desen özelliklerini görüntü işleme teknikleriyle analiz edilerek kumaş örneklerinin belirli kurallar doğrultusunda eşleştirilmesi sağlanmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için geliştirilmiş görüntü eşleme yazılımları mevcuttur ancak bu yazılımlar kumaş görüntülerinin uygun şekilde sınıflandırılıp eleştirilmesinde başarısız olmaktadır. Stok yönetiminin en iyi şekilde yapılabilmesi için kumaşların tarzlarının da belirlenip kullanıcıya içerdiği renkler ve renk çeşitliği en çok benzeyen, aynı tarzdaki kumaşların sistem tarafından önerilebiliyor olması gereklidir. Kumaş stok yönetimine yönelik ülkemizde ve dünya da karmaşık renk ve desen bilgisini kullanan bir yazılım bulunmamaktadır. ParanaVision temel uzmanlık alanı olan görüntü işleme konusundaki birikimini kullanarak kumaş renk ve desen analizini gerçekleştiren ve analiz sonucu elde edilen verilerden kumaşları sınıflandırarak stokta varsa bire bir aynısını yoksa alternatif olarak kullanılabilecek benzerlerini sunabilen bir yazılım geliştirmiştir. Proje kapsamında kumaş analizi ve sınıflandırılmasına yönelik geliştirilen tüm yöntemler özgündür.

Proje sonunda ortaya çıkan sistemle firmanın mevcut stoğu en etkin biçimde kullanması ve takip etmesi, müşterinin ise ürüne en hızlı ve verimli şekilde ulaşması mümkün olmuştur.