Çuval Sayma Sistemi

Bu projede şeker fabrikalarında çuvallama kantarından çıkan şeker çuvallarının bant üzerinde kamera ile sayımını gerçekleştirecek bir sistem geliştirilmiştir. Otomatik şeker çuvalı sayma sistemi, ambara giren çuvalların takip edilemediği geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında pek çok avantaj sağlamaktadır. Üretim prosesinin takip edilmesi ve üretim miktarının doğrulanması ancak çıkan şeker çuvallarının etkin bir şekilde sayılmasıyla mümkün olabilmektedir. Ayrıca üretkenlik analizleri ile uygun kaynak planlamasının yapılması da sağlanır. Yaygın olarak kullanılan manüel sayım işlemi zorlu bir işlemdir, insan hatalarına, dikkat dağınıklığından kaynaklanan sapmalara oldukça açıktır. Günümüzde lazer, barkod okuyucu, hareket algılayıcı ve benzer sensörlerle yapılan sayımlarda ortamdaki düzensizlikler özellikle çuvalların birbiriyle örtüşmesi başarılı sonuçların elde edilmesine engel olmaktadır.

Bu projede bant üzerine yerleştirilen, başka herhangi bir donanım bileşenine gereksinim duymadan çuval sayma işlemini gerçekleştiren bütünleşik bir kamera çözümü geliştirilmiştir. Sistemin hem maliyetinin düşürülmesi hem de fabrikalarda ve seyyar bantlarda uygulama kolaylığının sağlanması için çuval sayımı ile ilgili tüm işlemlerin kamera üzerinde yapılması öngörülmüştür.

Çuvalların hareketi, bant üzerinde dağınık duruşu, (en fazla %70 oranında) üst üste gelerek birbirini örtmesi, banttaki yığılmalar, farklı oryantasyonda gelen çuvalların kendi kendini örtmesi gibi durumlarda dahi sistem sayım işlemine başarıyla devam etmektedir. Çuval sayma yazılımının hata payı 10000’de 2’den azdır.

ParanaVision çuvalsayma sistemi 2 ana bölümden olumaktadır:

1. YönetimYazılımı: Sistem merkezi görevini üstlenir. Sistemle ilgili her türlü verinin kaydı, raporlanması ve yedeklenmesi bu yazılım ile yapılır. Sistem tarafından elde edilen veriler anlık olarak izlendiği gibi vardiya bazında günlük, haftalık, yıllık, iki tarih arası her türlü giriş ve çıkış raporlanabilir. Her bir vardiya boyunca saatlik/dakikalık yükleme hızı izlenebilir. Raporlar Excel formatında dosyaya aktarılabilir. Ayrıca raporlara ağ üzerinden erişim de sağlanmaktadır.

2. ÇuvalSayma Kamerası: Görüntüleme ve sayma işlemlerini kendi bünyesinde yapar. Tercihe göre sayım sonucu eşzamanlı olarak ya da sonradan merkeze aktarılır. Aynı zamanda kendi üzerinden, yapılan sayma işleminin sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili raporları sunar. ParanaVision tarafından geliştirilen yerli bir üründür. Çuval sayma kamerası bir konveyör bant üzerinde çuvalları yukarıdan dik olarak görecek şekilde yerleştirilir.