Danışmanlık ve Eğitim

ParanaVision teknoloji ve ar-ge danışmanlığı konularında hizmet vermekte, yazılım, donanım, güvenlik ve iletişim alanlarında ihtiyaç duyulan konularda eğitim vermektedir.

ParanaVision görüntü işleme ile ilgili firmaların ihtiyaç duydukları her konuda (yazılım araçları, donanım, kullanılacak metotlar, algoritmalar, standartlar, vb) danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca yeni ürün geliştirme, ürün geliştirme metot ve araçları, Ar-Ge proje yönetimi ve yeni teknolojiler konularında eğitim vermektedir.

Teknoloji hızla gelişmekte ve değişmektedir. Sanayi kuruluşlarının farklı alanlardaki güncel teknoloji değişimlerini ve alternatif çözümleri yakından takip etmesi her zaman mümkün değildir. ParanaVision farklı alanlarda, akademik çalışmalar yürüten konunun uzmanlarıyla sanayide ihtiyaç sahiplerine bir araya getirmeyi ve bilgi akışını sağlamayı amaç edinmiştir. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle yakın işbirliği içindedir.